HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)، شامل مجموعه ای از قوانین و استانداردهاست که برای ایمنی و سلامت همه کارکنان  و حفاظت از محیط کار و زندگی در نظر گرفته شده است. تحقق اهداف سازمان در حوزه رقابت پذیری­، پرداختن به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به یکی از اولویت­های سازمان­ها در کسب و کار امروز تبدیل نموده است.

بهره­گيري از سيستم­هاي مديريتي در حوزه­هاي مختلف از ويژگي­هاي بارز سازمان­هاي امروزي است. استقرار کارا و اثربخش مجموعه سيستم­هاي مديريتي با توجه به برخورداري از نقاط مشترک فراوان و در قالب سيستم­هاي مديريت يكپارچه، اين امكان را به سازمان­ها مي­دهد تا با ايجاد بستري مناسب، پشتوانه مطمئني براي خود ايجاد نموده و آينده­اي روشن تصوير نمايند.

در اين ميان سيستم­های مديريت، بهداشت، ايمني و محيط زيست از اهميت بسيار بالايي برخوردارند­. توجه به محيط زيست از يک سو و حفظ و صيانت نيروي انساني از سوي ديگر مي­تواند گام مؤثري در جهت تحقق خواسته­هاي سازمان از جمله حرکت در مسير توسعه پايدار و بهبود مستمر باشد.

مریم حکیمی کارشناس ارشد ایمنی صنعتی و مسئول حفاظت فنی شرکت آفتاب تجارت سامان برخی از مزایای پیاده­سازی سیستم مدیریت HSE در سازمان‌ها را اینگونه بیان کرد: 1- بررسی عملکرد شرکت از نظر مسائل بهداشت­، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل 2- کاهش هزینه­ها و افزایش سودآوری و رقابت در بازارها  3- ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮانین و ﻣﻘﺮرات و بستر سازی مناسب جهت اخذ و اجرای کلیه استانداردهای بهداشت­، ایمنی و محیط زیست 4- ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺳیب رﺳﺎن در محیط  ﮐﺎر  5- افزایش اطمینان پرسنل از کاهش و کنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در شرکت و اثرات سوء آن 6- اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه­وري و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  7- ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن و یکپارﭼﻪ ﮐﺮدن ﺳیستم ﻣﺪیریت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ایمنی و محیط  زیست 8- ایجاد بستر مناسب جهت تغییر نگرش و پیشرفت کارکنان  9- ایجاد اﻧﮕیزه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪیریت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ایجاد ﻣﺤیط ﮐﺎري ایمن و ﺳﺎﻟﻢ  10- ایجاد زمینه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﮑﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﺗﻘﻮیت ﻣﺪیریت HSE 11- کاهش میزان غرامت­های ناشی از بیماری­ها و حوادث  13- ایجاد یک فرهنگ  HSE پیشگیرانه  14- شناسایی پتانسیل های موجود جهت تقویت و ارتقای سطح HSE  در شرکت 15- کاهش آمار مرتبط با خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، حوادث، جراحت ها و آسیب­های مرتبط با آنها

مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست، نظامی براي پیشگیري از جراحات و بیماریهاي ناشی از کار با هدف بهبود شرایط کار و حفظ و ارتقا سلامت کارکنان می­باشد. این نظام موجب ارتقا و حفظ بالاترین درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین در تمامی مشاغل می­گردد. اهمیت این استاندارد ها در این است که، میتوانند کیفیت و ایمنی کارهای انجام شده را تضمین کرده و موجب میشود کار به بهترین نحو ممکن پیش رفته و موفقیت های چشمگیری در کار ایجاد شود. لذا در شرکت آفتاب تجارت سامان، بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی کارکنان از اهم مسائل مورد بررسی در واحد HSE  می باشد.

مسئول حفاظت فنی شرکت گفت سازمان ها امروزه به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کارایی هستند که این مهم بدون وجود سیستم مدیریتی HSE امکانپذیر نخواهد بود. طبق تحقیقات انجام شده با پیاده سازی سیستم مدیریت HSE انگیزه کارکنان در سازمان ها و بهره وری افزایش می یابد، لذا بهترین دستاورد سیستم مدیریتی HSE ایجاد نظم وتضمین بهبود سیستم طی زمان است.

از طرفی، وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهای مالی، جانی، زیست محیطی فراوان به سازمان های مختلف می شود. علاوه بر خسارت های مستقیم و مشهود حوادث که شامل مواردی نظیر خسارت های وارد شده به تجهیزات و اموال می باشد، هزینه های دیگری نظیر کاهش وجهه و اعتبار سازمان به عنوان هزینه های غیرمشهود به سازمان ها تحمیل می گردد.

نظام مدیریت HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روش های مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.

از نتایج استقرار نظام مدیریت HSE بهبود مستمر شاخص های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و نیل به اهداف عالیه و در نهایت اخذ گواهینامه های استاندارد بین المللی می باشد.شرکت آفتاب تجارت سامان نیز با تکیه بر اصل مشتری مداری، شناخت نیازها و ارائه خدمات باکیفیت و ارتقای بینش و دانش کارکنان به موفقیت هایی همچون پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامهISO 9001: 2015 ، گواهینامه ISO 10002، گواهینامه های  ISO 14001 و OHSAS 18001 ، اخذ جایزه بین المللیServices Awards -MTP از مؤسسه ICS اتحادیه اروپا، برگزیده اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران در زمینه کیفیت ارائه خدمات نوین و استفاده از فناوری اطلاعات دست یافته است.

استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، درسازمان‌ می‌تواند ضمن ایجاد بستری برای ارائه و اجرای الزامات قانونی و اخلاقی با ایجاد حس مشترک به منظور حفاظت و صیانت از نیروی انسانی، کاهش حوادث و کنترل ایمنی، نقش به‌ سزایی درحفاظت از محیط‌ زیست و توسعه پایدار سازمان داشته باشد. از این رو شرکت آفتاب تجارت سامان از مواد و تجهیزات استاندارد و سازگار با محیط زیست تحت نظارت واحد HSE سازمان و همکاری واحد فنی و اجرایی استفاده می‌نماید.

 کارشناس ارشد ایمنی صنعتی و مسئول حفاظت فنی شرکت آفتاب تجارت سامان گفت: از دیگر عوامل مهم در جهت دستیابی به اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان آموزش است. آموزش مستمر تأثیر به سزایی در ارتقاء سطح ارائه خدمات سازمان دارد . شرکت آفتاب تجارت سامان نیز  با تأکید بر آموزش زمینه ای را فراهم ساخته تا کلیه فعالیت های خود را توسط افراد آموزش دیده و ذیصلاح که آموزش‌های عمومی و تخصصی را گذرانده‌اند به انجام رسانده است. از شاخص ترین آموزش های برگزار شده میتوان به آموزش تیم خدمات شست و شوی نما (نماشویی) در استفاده از تجهیزات مکانیزه و مطابق با استانداردهای اتحادیه تجاری بین المللی دسترسی با طناب صنعتی (ایراتا) با استفاده از تجهیزات تخصصی روز دنیا اشاره نمود. برخی از دوره های آموزشی که بصورت سالیانه برای کارکنان برگزار می‌گردد شامل: 1- دوره آموزش ایمنی عمومی 2- دوره آموزشی کار در ارتفاع 3- دوره آموزشی اطفاء حریق  می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه