مصاحبه ماهنامه تجارت طلایی با مدیرعامل محترم شرکت آفتاب تجارت سامان

تابش «آفتاب تجارت سامان» بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شرکت آفتاب تجارت سامان در سال 1390 با هدف تامین نیروی انسانی تعدادی از گروه‌های شغلی بانک سامان و ارائه برخی خئمات به این بانک تاسیس شد. به مرور زمان سبد خدمات ارائه شده و طیف مشتریان شرکت، گسترش پیدا کرد. این شرکت هم‌اکنون به…