تحقیق و توسعه، تنها رهگذار بقا

تحقیق، توسعه و نوآوری کلیدواژه جهش آفتاب تجارت سامان در1400 امروزه سازمان‌ها برای رشد و حضور فعال در بازار نیاز به یک مزیت رقابتی دارند و دستیابی به آن تنها در سایه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه امکان‌پذیر است. تحقیق و توسعه یک ابزار ارزشمند برای رشد و پیشرفت کسب‌وکار است. این ابزار شامل تحقیق در مورد بازار، نیازهای مشتری، توسعه‌ی محصول…