اهمیت HSE در مراکز خرید و مجتمع‌های چندمنظوره

 اهمیت HSE در مراکز خرید و مجتمع‌های چندمنظوره فعالان عرصه ساختمان و مجتمع‌های اداری و تجاری بر این باور هستند که با ساخت و فروش یک مجموعه بزرگ می‌توانند به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابند. مدیریت بهینه این مجموعه‌ها در مرحله بعد از ساخت و فروش؛ از مهم‌ترین عواملی است که باید به…