پرش به محتوا

نظافت و آراستگی خودپرداز

نظافت و آراستگی خودپردازها و خوددریافت‌ها

دستگاه‌های خودپرداز به عنوان بخشی از صنعت بانکداری نوین، به طور مداوم توسط مشتریان استفاده می‌گردند و برای حفظ عملکرد و محافظت از سلامت مشتریان و بانک نیاز به نظافت و آراستگی مداوم دارند. خدمات نظافت، آراستگی و ضدعفونی خودپـرداز ضمن افزایش عملکرد دستگاه‌ و کاهش هزینه‌های تعمیرات، تجربه مشتری را بهبود می‌بخشد. انجام امور مرتبط با نظافت و آراستگی دستـگاه‌ خودپرداز، عموما توان زیادی از نیروی انسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد گرفت. انجام این خدمات به صورت برون‌سپاری، هزینه داخلـی بانک‌ها را کاهش خواهد داد. برای حل این دغدغه و کمک به این گروه از مشتریان، شرکت آفتاب تجارت سامان با استفاده از توان و تخصـص خود، خدمات نظافت و آراستگی دستگاه‌های خودپرداز را ارائه می‌دهد. این شرکت دارای مجموعه ای از کارکنان آموزش‌دیده و متخصص در حوزه نظافت و آراستگی دستگاه‌های خودپرداز است. نظافت و آراستگی دستگاه‌های خودپرداز، امری است که نیازمند توان و دانش تخصصی روز است. تکنسین‌های نظافت و آراستگی خودپردازها از طریق سامانه نظافت و آراستگی آفتـاب تجـارت سامـان علاوه بر تکمیل چک لیست‌های مربوط بـه عملیات نظافت و آراستگی خودپرداز امکان ارائه گزارش‌های ماهیانه از عملکرد و انجام عملیات را برای مشتریان فراهم می‌سازد.

برخی از خدمات نظافت و آراستگی خودپرداز بانکی

  • استفاده از مواد شوینده متناسب با جنس دستگاه
  • نظافت و آراستگی نـمای بیرونی دستــگاه خودپرداز
  • نصب نشانه و پانل‌های اطراف دستـــگاه خــودپرداز
  • نظافت و آراستــگی کلیدهای عملکرد، صفحه کلیـد و مانیتور
  • نظافت با استفاده از لوازم ویژه محافظ صفحه کلید و مانیتور
  • تعویض برچسب‌های دستگاه خودپرداز و خود دریافت بانــکی