پرش به محتوا

مدیریت و راهبری مجتمع‌های چندمنظوره

مدیریت و راهبری مجتمع‌های چندمنظوره

به دلیل پیچیدگی فعالیت‌های مجتمع‌های چند منظوره نیاز به راهکارهایی برای تسهیل و اثر بخش نمودن نحوه مدیریت و راهـبری موفق این مجتمع‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مدیریـت و راهـبری شرکتی مجتمع‌های چند منظوره؛ رمز استمرار و ثبات موفقیت‌های یک مجتمع است ‌‌آنچه در شرایط معمول فرآیند بـهره‌برداری (مدیریـت و راهـبری) از مجتمع چند منظوره عنوان می‌گردد، در حقیقت بر پایه‌ی تفکر مدیریت حـل مشکلات بنا نهاده شده است، در صورتی که فرآیند مدیریـت و راهـبری شرکتی در پی ایجاد روند جلوگیری از بروز مشکلات بوده و تفاوت این دو در برنامه‌ریزی و اجرای حقیقی عملیات در یک مجتمع نمودار می‌گردد، همچنین مهندسی، مدیریـت و راهـبری حرفه‌ای مجتمع چند منظوره یک عملیات فرآیند محور است و قائم به فرد نمی‌باشد و نیازمند یک تیم متخصص است. شرکت آفتاب تجارت سامان پس از تجربه موفق در مدیریت و راهـبری مجتمع خلیج فارس یزد، خدمات مدیریت و راهبری مجتمع‌های چند منظوره را در سبد خدماتی خود قرار داده و توانست پروژه‌های مختلفی را تحت مدیریت و راهبری قرار دهد.

برخی از خدمات مدیریت و راهبری مجتمع‌های چند منظوره

  • تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای مجتمع
  • نظافت مکانیزه و نـظافت صنعتی مجتمع
  • خدمات نگهبانی- حفاظت فیزیکی مجتمع
  • خدمات تخصصی شستشو و تعمیرات نما
  • خدمات اداری، پشتیبانی، ایمنی و بهداشت
  • کنترل دوره‌ای و ارزیابی خدمات ارائه شده به مجتمع
  • خدمات بازاریابی و تبلیغات مجتمع‌های تجاری-اداری
  • نگهداری، طراحی و اجرای فضای‌سبز محوطه مجتمع
  • نگهداری و تعمیر فنی تاسیسات مکانیکال-الکتریکال
  • تشریفات، روابط‌عمومی و راهنمای‌مشتریان مجتمع‌