پرش به محتوا

تامین نیروی انسانی توانمند

تامین نیروی انسانی توانمند

نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی‌های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت،کاهش هزینه‌ها، خلاقیت، نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای برخورداری از منابع انسانی مناسب است، از این رو استراتژی کسب و کار سازمان‌های امروزی  بر روی منابع انسانی بعنوان سرمایه متمرکز شده است. تامیـن نیـروی‌انسانی متعهد و آموزش‌دیده یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی است. شرکت آفتــاب تجارت سامان بعنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی با سال‌ها تجربه ارائه خدمات در زمینه تامین نیروی انسانی توانمند در مشاغل مختلف از طریق نیازسنجـی تخصصی و سنجش تنـاسب شغل و شاغـل، تـوانـایی تامین نیــروی‌انسانی کارآمـد و توانمند و آموزش دیده را دارد. کلیه مراحل جذب، استخدام، نظارت، آموزش‌های حین خدمت، ارزیابی عملکرد و ترک کـار توسط شرکت انجام می‌گیرد، ضمـن اینکه مسئولیت حقـوقی کارکـنان در مقابل سازمان‌های دولتی مرتبط از جمله وزارت تـعاون، کـار و رفاه‌اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و… به عهده این شرکت می‌باشد.

خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی

  • شناسایی و بکارگیری نیروهای ماهر
  • جامعه پذیری (توجیه افراد جدید الورود) و آموزش ضمن خدمت
  • انجام امورات اداری و مالی کارکنان
  • بکارگیری تجارب خدمتی و مشاوره شغلی به کارفرما
  • تامین منابع مالی و پرداخت کلیه حقوق و و دستمزد و مزایای کارکنان
  • گزینش دقیق و تخصصی
  • هماهنگی جهت رفع نیازهای کارکنان
  • تهیه و  تجهیز ابزار و ملزومات مصرفی
  • تضمین حسن عملکرد کارکنان تابعه- ارزیابی ادواری عملکرد
  • پیش بینی خطرات احتمالی کار با انجام بیمه تکمیلی و مسئولیت کارکنان