پرش به محتوا

خدمات نت

آفتاب تجارت و پارک فناوری پردیس

  • by
آفتاب تجارت سامان در پارک فناوری پردیس افزایش قیمت های ماشین آلات و حجم قابل توجه سرمایه گذاری ها و بالا بودن قیمت های قطعات یدکی، مخصوصاً در شرایط الزام به تهیه این قطعات از کشورهای خارجی، همگی نشانگر این حقیقت هستند که با پیشرفت زمان، جایگاه امور مدیریت فنی و نگهداری و تعمیرات درRead More »آفتاب تجارت و پارک فناوری پردیس